Stomavgift betyder att varans återvinningsvärde skall definieras,(t.ex. en generator) och det är en kostnad du betalar extra. När du har fått din ersättningsdel med posten skall du skicka tillbaka den defekta delen och delge oss dina bankdetaljer. (Det konto dit stomavgiften skall överföras).

Observera: att när du skickar gamla reservdelar till oss så är det du som står för fraktkostnaden!

Vänligen se till att det inte finns någon vätska kvar i bromsok, styrservopumpar och servostyrningar. Begagnade delar måste förpackas i sin originalförpackning och återförslutas väl.

Om ett objekt skickas i delar eller med en trasig kropp eller med sprickor, återbetalas stomavgiften ej.

Postadress:

Autodoc GmbH (Retoure - Lager R)
Rhinstraße 132
12681 Berlin

Tyskland

Produkter som kan bytas:
- Bromsok
- Drivaxel
- Generator
- Högtryckspump
- Injektor
- Servostyrning
- Startmotor
- Styrväxel
- Batteri